Kredyty

Kredyty samochodowe

 • Warunki udzielania kredytów:

Bank udziela kredytów na zakup samochodów:

 • osobowych i ciężarowych
 • nowych
 • używanych – dowolnych marek zakupionych u autoryzowanych Dealerów lub importowane
 • osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym.

Okres kredytowania:

 • samochód nowy – od 6 do 96 miesięcy
 • samochód używany – od 6 do 96 miesięcy (wiek samochodu łącznie z okresem kredytowania nie może przekroczyć 10 lat)

Maksymalna wysokość kredytu:

 • 100% wartości nowego samochodu (wg faktury zakupu)
 • 100% wartości samochodu używanego (wg faktury zakupu)

Uproszczona procedura:

 • samochód nowy – 100% wartości – do sumy 100 tyś.
 • samochód używany – 100% wartości – do sumy 100 tyś.

Waluta kredytu:

 • złoty polski (PLN)
 • euro (EUR)

Oprocentowanie:

 • nowe – od 5,99%,
 • używane – od 6,99%.

Rodzaj rat:

Raty kredytu są płatne co miesiąc. Możliwe są dwa rodzaje harmonogramów spłat:

 • raty stałe – wszystkie miesięczne raty są równe
 • raty malejące – kolejne miesięczne raty są coraz mniejsze.

Warunki uzyskania kredytu:

Kredyt na zakup samochodu udzielany jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz osobom prawnym spełniającym niżej podane warunki. Podobne warunki odnoszą się również do ewentualnych współkredytobiorców i poręczycieli.

Osoby fizyczne ubiegające się o kredyt na zakup samochodu:

 • miejsce zamieszkania w Polsce (stały meldunek)
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • udokumentowane stałe źródło dochodów – zatrudnienie na czas nieokreślony lub określony nie krótszy od planowanego okresu spłaty kredytu lub
 • prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy lub
 • inne źródła dochodów, np. wykonywanie wolnego zawodu, czynsze, renta, emerytura,
 • nie pozostawanie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
 • posiadanie zdolności kredytowej.

Osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 • siedziba w Polsce oraz uzyskiwanie w Polsce dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej 3 miesięcy,
 • posiadanie zdolności i wiarygodności kredytowej.

Zabezpieczenia kredytu:

 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej AC,
 • przewłaszczenie kredytowanego samochodu na rzecz Banku.

Ubezpieczenie spłaty kredytu:

 • Istnieje możliwość dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia spłaty kredytu w przypadku śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy kredytobiorcy.